Thema’s

Visieontwikkeling

Hoe til je je schoolleiderschap naar het ‘next level’? Start met het ontwikkelen van je visie! Wat is de grondgedachte die jullie school richting geeft? Wat is jouw rol – en die van teamleden en bestuurders – in het sociale domein van het kind en de school? Hoe bereik je dat het onderwijs past in de visie die je samen met team en bestuur ontwikkelt?

Lees verder >>>

Een school leiden is elke dag opnieuw de handen uit de mouwen steken. Ervoor zorgen dat de leerkrachten hun werk kunnen doen, zodat de leerlingen een goede schooldag beleven en straks weer veilig en ietsje wijzer naar huis kunnen gaan. En dan volgen nog vergaderingen, administratie, telefoontjes, overleggen … Die ervaring kent elke schoolleider. De kunst is ervoor te waken dat de waan van de dag met je aan de haal gaat.Want er wachten meer rollen en taken. Je functioneren in het krachtenveld van team, bestuur en schoolorganisatie. Zaken die de koers van de school bepalen. Die samenhangen met jullie educatieve, maatschappelijke en sociale doelen. Dat vraagt om jouw professionele visie, die je overbrengt op je team. Zodat jullie samen dezelfde kant uit bewegen. Het gaat om nadenken over de aard van het onderwijs, veranderende inzichten in hoe een kind leert en zich ontwikkelt, en hoe jullie school daarop aansluit. Maar ook hoe je met elkaar samenleeft en –werkt. Op school, in de organisatie en in relatie tot de wijk of het dorp waar je school ligt.

Al deze zaken vragen reflectie op en ontwikkeling van je visie. Want een school leiden vergt uiteraard méér dan de praktische zaken regelen. Een leider beweegt zich binnen de krachtenvelden in de organisatie, maar zet ook de lijnen uit. Let op het langetermijnbeleid. Zorgt ervoor dat de verhoudingen binnen een team kloppen. Dat voornemens worden waargemaakt.

Hoe pak je dit aan? Hoe doen anderen dat? Hoe maak je hier tijd voor, en structureer je dit boeiende, essentiële deel van je werk? Welke hulpmiddelen zijn er voorhanden? Welke ontwikkelingen mag je niet missen?

Leidinggeven aan verandering

De volgende stap maken met je team. En tevens een cultuur scheppen waarin het vanzelfsprekend is je doorlopend te verbeteren.

Lees verder >>>
Leren draait, vrij naar Darwin, om het vermogen je aan te passen aan verandering. De school helpt het kind in die ontwikkeling en geeft het zoveel mogelijk vaardigheden mee. Zoals de samenleving continu verandert, zo moet ook het onderwijs zich telkens opnieuw uitvinden en zich aanpassen aan wat de maatschappij vraagt van zijn toekomstige burgers. Dit impliceert alertheid op nieuwe ontwikkelingen en trends. ‘Een leven lang leren’ geldt evengoed voor de leraar en de directeur.
Vandaar dat we naar onszelf moeten leren kijken. En zien hoe we de ontwikkelingen bijbenen, de kwaliteit hooghouden, elkaar durven aanspreken en ons in een gezamenlijke inspanning proberen te verbeteren. Een schoolleider zorgt ervoor dat alle teamleden op hun waarde worden aangesproken. Dat ze hun aandeel kunnen leveren aan de kwaliteit van jullie onderwijs. Het leiden van verandering, verbetering en innovatie is een doorlopende balanceer-act tussen mensenwerk, coaching en motivering, en tegelijk de doelen zien te behalen die de organisatie zich stelt. Het is één van de boeiende aspecten van het vak van schoolleider. Deel je ervaringen en leer van die van de andere deelnemers.
Omgaan met menselijk kapitaal

Hoe hou jij voeling bij wat zich afspeelt in de klaslokalen? En hoe hou je daar zicht op? Welke middelen staan de schoolleider ter beschikking om de vereiste teamgeest te smeden? Hoe gaan jullie om met verschillen van inzicht en aanpak? En wat is er nodig om van die diversiteit een kracht te maken?

Lees verder >>>
De schoolleider is misschien wel in de eerste plaats een manager van professionals. De goede schoolleider kent zijn of haar mensen, weet ieders krachten op waarde te schatten en aan te wenden tot versterking van de hele school. Dit zit in de bejegening van leerlingen en hun ouders, maar ook van de organisatie en de samenleving waarvan de school een vitaal onderdeel uitmaakt.
In een professionele schoolorganisatie ontwikkelen niet alleen leerlingen zich, maar evengoed leerkrachten, schoolleiders en bestuurders. De kwaliteit van je school wordt bepaald door je medewerkers. En door een open cultuur waarin iedereen continu werkt aan verbetering door van en met elkaar te leren. Hoe kun je jouw medewerkers de juiste ondersteuning bieden? Hoe houd je hen gemotiveerd? Hoe stimuleer en bewaak je met jouw team de lerende cultuur in de school?
En hoe zorg je enerzijds voor een duidelijke visie en voldoende structuur, en bied je de medewerkers tegelijkertijd voldoende ruimte voor zelfontplooiing, zonder het zicht te verliezen op ieders aanpak?

Op deze schoolleiders-top leren we van elkaars valkuilen en successen. In de uitwisseling van ervaringen maak je elkaar wijzer.