Privacy & Cookieverklaring

NATIONALE
SCHOOLLEIDERS TOP po

24 november 2018

Privacy & Cookieverklaring

De organisatie van de Nationale Schoolleiders Top vindt de bescherming van uw gegevens erg belangrijk. In deze verklaring leest u hoe wij met uw gegevens omgaan.

1 Algemeen
De Nationale Schoolleiders Top verwerkt persoonsgegevens van u, omdat u deze zelf aan ons verstrekt via het inschrijfformulier op onze website.

Wij gebruiken (persoons)gegevens voor een goede werking van de website en administratieve activiteiten en om onze producten en diensten te kunnen leveren. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en u kunt deze ten alle tijden inzien en/of laten verwijderen.

2 Persoonsgegevens die wij verwerken
De Nationale Schoolleiders Top verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Om contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

De Nationale Schoolleiders Top analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Functie;
– Naam organisatie (school of bestuur);
– Locatiegegevens;
– Gegevens over uw activiteiten op onze website (geheel anoniem);
– Internetbrowser en apparaat type.

3 Cookies
Om het bezoek op onze website in kaart te brengen en te analyseren, maakt de Nationale Schoolleiders Top gebruik van technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

3.1 Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

3.2 Google Analytics
Wij willen graag weten hoe onze bezoekers onze website gebruiken, zodat we deze kunnen optimaliseren. De beschikbare cookie gegevens op deze website analyseer Google voor ons. Uw gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. Zo wordt de laatste cijfers van uw IP-adres (het identificatienummer van uw computer) gemaskeerd. Wat betekent dat wij de laatste vier cijfers van uw IP-adres niet kunnen zijn en uw gegevens en activiteiten niet aan u persoonlijk kunnen koppelen. Wij geven Google geen toestemming om uw gegevens met derden te delen mits zij hiertoe wettelijk verplicht worden. Google is een Amerikaanse onderneming, de verzamelde en geanalyseerde informatie wordt op een Amerikaanse server opgeslagen.

4 Derden
We slaan uw gegevens niet openbaar op. De Nationale Schoolleiders Top verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten om uw gegevens zo zorgvuldig mogelijk te beschermen.

4.1 Nieuwsbrieven vanuit MailChimp
Voor het versturen van onze nieuwsbrief maken wij gebruik van MailChimp. Wanneer u het inschrijfformulier invult, worden uw gegevens direct aan ons MailChimp-account gekoppeld. Uw gegevens blijven in MailChimp bewaard totdat u zichzelf uitschrijft voor de nieuwsbrief. U wordt direct uit de lijst verwijderd en ontvangt per direct geen nieuwsbrief meer van ons. U kunt zich op ieder moment weer opnieuw inschrijven voor onze nieuwsbrief. Definitieve verwijdering van gegevens uit het MailChimp systeem gaat handmatig, dit doen wij eens in de drie maanden. U kunt er dus vanuit gaan dat uw gegevens binnen drie maanden na uitschrijving definitief uit MailChimp verwijderd zijn.

5 Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen
Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken. De organisatie van de Nationale Schoolleiders Top stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

6 Doorverwijzing
Deze website kan doorverwijzingen bevatten naar website van derden, bijvoorbeeld in de vorm van een hyperlink. De Nationale Schoolleiders Top is niet verantwoordelijk voor de naleving van privacywetgeving door deze derden partijen.

7 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ponationaleschoolleiderstop.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. De Nationale Schoolleiders Top zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

8 Beveiliging
De Nationale Schoolleiders Top neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact op via info@ponationaleschoolleiderstop.nl Dan lossen we het samen op. Mocht u hierna toch nog klachten hebben dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen of verzoeken
Mocht u vragen hebben of een verzoek hebben dan kunt u hierover contact met ons opnemen. 

Partners

De Nationale Schoolleiders Top po wordt georganiseerd in samenwerking met NL2025, ministerie van OCW, AVS, PO-Raad, Schoolleidersregister PO en CNV Schoolleiders.
Twitter


Instagram


laat je gegevens hier achter

> Privacy & Cookieverklaring